• Thank You For Visiting CyberSensus Forum
    Kung May Katanungan kayo, wag mahiyang gumawa ng threads/Posts para masagot ang mga katanungan niyo..

Closed raffles

#6 - 50 Pesos Load Raffle Every Other Week!
New Updates:
- Pede na kayong sumali ng paulit ulit every 30 minutes.
- Mas maraming Entries mas mataas ang chance manalo

Register to our forum to join for raffle everyday

*50 pesos load for allnetworks*


Winners are updated everyday ( punta kayo sa forum raffles lagi baka kayo ang panalo )
--> https://cybersensus.com/forums/forum-raffles.136/
View more details
Status: Drawn
Winner(s): Izumi-Sagiri
Start date: Oct 15, 2020
Enter through: Nov 1, 2020 12:00 PM
Draw date: Nov 1, 2020 12:00 PM
   Or after 100000 entries are received
Entries per user: Unlimited
Number of prizes: 1
#5 - 50 Pesos Load Raffle Weekly!
New Updates:
- Pede na kayong sumali ng paulit ulit every 30 minutes.
- Mas maraming Entries mas mataas ang chance manalo

Register to our forum to join for raffle everyday

*50 pesos load for allnetworks*


Winners are updated everyday ( punta kayo sa forum raffles lagi baka kayo ang panalo )
--> https://cybersensus.com/forums/forum-raffles.136/
View more details
Status: Drawn
Winner(s): Izumi-Sagiri
Start date: Oct 5, 2020
Enter through: Oct 11, 2020 12:00 AM
Draw date: Oct 12, 2020 12:00 AM
   Or after 100000 entries are received
Entries per user: Unlimited
Number of prizes: 1
#4 - 50 Pesos Load Raffle Weekly!
New Updates:
- Pede na kayong sumali ng paulit ulit every 30 minutes.
- Mas maraming Entries mas mataas ang chance manalo

Register to our forum to join for raffle everyday

*50 pesos load for allnetworks*


Winners are updated everyday ( punta kayo sa forum raffles lagi baka kayo ang panalo )
--> https://cybersensus.com/forums/forum-raffles.136/
View more details
Status: Drawn
Winner(s): Izumi-Sagiri
Start date: Sep 27, 2020
Enter through: Oct 4, 2020 12:00 AM
Draw date: Oct 5, 2020 12:00 AM
   Or after 100000 entries are received
Entries per user: Unlimited
Number of prizes: 1
#3 - 50 Pesos Load Raffle Weekly!
New Updates:
- Pede na kayong sumali ng paulit ulit every 30 minutes.
- Mas maraming Entries mas mataas ang chance manalo

Register to our forum to join for raffle everyday

*50 pesos load for allnetworks*


Winners are updated everyday ( punta kayo sa forum raffles lagi baka kayo ang panalo )
--> https://cybersensus.com/forums/forum-raffles.136/
View more details
Status: Drawn
Winner(s): markgamingofficial
Start date: Sep 20, 2020
Enter through: Sep 27, 2020 12:00 AM
Draw date: Sep 27, 2020 12:00 AM
   Or after 100000 entries are received
Entries per user: Unlimited
Number of prizes: 1
#2 - 50 Pesos Load Raffle Weekly!
New Updates:
- Pede na kayong sumali ng paulit ulit every 30 minutes.
- Mas maraming Entries mas mataas ang chance manalo

Register to our forum to join for raffle everyday

*50 pesos load for allnetworks*


Winners are updated everyday ( punta kayo sa forum raffles lagi baka kayo ang panalo )
--> https://cybersensus.com/forums/forum-raffles.136/
View more details
Status: Drawn
Winner(s): markgamingofficial
Start date: Sep 13, 2020
Enter through: Sep 20, 2020 12:00 AM
Draw date: Sep 20, 2020 12:00 AM
   Or after 100000 entries are received
Entries per user: Unlimited
Number of prizes: 1
#1 - 50 Pesos Load Raffle Weekly!
New Updates:
- Pede na kayong sumali ng paulit ulit every 30 minutes.
- Mas maraming Entries mas mataas ang chance manalo

Register to our forum to join for raffle everyday

*50 pesos load for allnetworks*


Winners are updated everyday ( punta kayo sa forum raffles lagi baka kayo ang panalo )
--> https://cybersensus.com/forums/forum-raffles.136/
View more details
Status: Drawn
Winner(s): Neyo
Start date: Sep 9, 2020
Enter through: Sep 13, 2020 12:00 AM
Draw date: Sep 13, 2020 12:00 AM
   Or after 1000 entries are received
Entries per user: Unlimited
Number of prizes: 1
#9 - 10 Pesos Load Raffle Every Day!
New Updates:
- Pede na kayong sumali ng paulit ulit every 30 minutes.
- Mas maraming Entries mas mataas ang chance manalo

Register to our forum to join for raffle everyday

*10 pesos load for allnetworks*

Start time: 12:00 AM
Draw time: 12:00 AM (Nextday)

Winners are updated everyday ( punta kayo sa forum raffles lagi baka kayo ang panalo )
--> https://cybersensus.com/forums/forum-raffles.136/
View more details
Status: Drawn
Winner(s): Neyo
Start date: Sep 7, 2020
Enter through: Sep 9, 2020 12:00 AM
Draw date: Sep 9, 2020 12:00 AM
   Or after 1000 entries are received
Entries per user: Unlimited
Number of prizes: 1
#8 - 10 Pesos Load Raffle Every Day!
New Updates:
- Pede na kayong sumali ng paulit ulit every 30 minutes.
- Mas maraming Entries mas mataas ang chance manalo

Register to our forum to join for raffle everyday

*10 pesos load for allnetworks*

Start time: 12:00 AM
Draw time: 12:00 AM (Nextday)

Winners are updated everyday ( punta kayo sa forum raffles lagi baka kayo ang panalo )
--> https://cybersensus.com/forums/forum-raffles.136/
View more details
Status: Drawn
Winner(s): Neyo
Start date: Sep 6, 2020
Enter through: Sep 7, 2020 12:00 AM
Draw date: Sep 7, 2020 12:00 AM
   Or after 1000 entries are received
Entries per user: Unlimited
Number of prizes: 1
#7 - 10 Pesos Load Raffle Every Day!
New Updates:
- Pede na kayong sumali ng paulit ulit every 30 minutes.
- Mas maraming Entries mas mataas ang chance manalo

Register to our forum to join for raffle everyday

*10 pesos load for allnetworks*

Start time: 12:00 AM
Draw time: 12:00 AM (Nextday)

Winners are updated everyday ( punta kayo sa forum raffles lagi baka kayo ang panalo )
--> https://cybersensus.com/forums/forum-raffles.136/
View more details
Status: Drawn
Winner(s): patpat
Start date: Sep 3, 2020
Enter through: Sep 5, 2020 12:00 AM
Draw date: Sep 5, 2020 12:00 AM
   Or after 1000 entries are received
Entries per user: Unlimited
Number of prizes: 1
#6 - 10 Pesos Load Raffle Every Day!
New Updates:
- Pede na kayong sumali ng paulit ulit every 30 minutes.
- Mas maraming Entries mas mataas ang chance manalo

Register to our forum to join for raffle everyday

*10 pesos load for allnetworks*

Start time: 12:00 AM
Draw time: 12:00 AM (Nextday)

Winners are updated everyday ( punta kayo sa forum raffles lagi baka kayo ang panalo )
--> https://cybersensus.com/forums/forum-raffles.136/
View more details
Status: Drawn
Winner(s): Penge Ehi
Start date: Sep 2, 2020
Enter through: Sep 3, 2020 12:00 AM
Draw date: Sep 3, 2020 12:00 AM
   Or after 1000 entries are received
Entries per user: Unlimited
Number of prizes: 1
#5 - 10 Pesos Load Raffle Every Day!
New Updates:
- Pede na kayong sumali ng paulit ulit every 30 minutes.
- Mas maraming Entries mas mataas ang chance manalo

Register to our forum to join for raffle everyday

*10 pesos load for allnetworks*

Start time: 12:00 AM
Draw time: 12:00 AM (Nextday)

Winners are updated everyday ( punta kayo sa forum raffles lagi baka kayo ang panalo )
--> https://cybersensus.com/forums/forum-raffles.136/
View more details
Status: Drawn
Winner(s): theanime
Start date: Aug 29, 2020
Enter through: Aug 31, 2020 12:00 AM
Draw date: Aug 31, 2020 12:00 AM
   Or after 1000 entries are received
Entries per user: Unlimited
Number of prizes: 1
#4 - 10 Pesos Load Raffle Every Day!
New Updates:
- Pede na kayong sumali ng paulit ulit every 30 minutes.
- Mas maraming Entries mas mataas ang chance manalo

Register to our forum to join for raffle everyday

*10 pesos load for allnetworks*

Start time: 12:00 AM
Draw time: 12:00 AM (Nextday)

Winners are updated everyday ( punta kayo sa forum raffles lagi baka kayo ang panalo )
--> https://cybersensus.com/forums/forum-raffles.136/
View more details
Status: Drawn
Winner(s): Hshxjsjxuduhxjdjxnsuxjeuc
Start date: Aug 28, 2020
Enter through: Aug 29, 2020 12:00 AM
Draw date: Aug 29, 2020 12:00 AM
   Or after 1000 entries are received
Entries per user: Unlimited
Number of prizes: 1
#3 - 10 Pesos Load Raffle Every Day!
New Updates:
- Pede na kayong sumali ng paulit ulit every 30 minutes.
- Mas maraming Entries mas mataas ang chance manalo

Register to our forum to join for raffle everyday

*10 pesos load for allnetworks*

Start time: 12:00 AM
Draw time: 12:00 AM (Nextday)

Winners are updated everyday ( punta kayo sa forum raffles lagi baka kayo ang panalo )
--> https://cybersensus.com/forums/forum-raffles.136/
View more details
Status: Drawn
Winner(s): BlackNemesis778
Start date: Aug 27, 2020
Enter through: Aug 28, 2020 12:00 AM
Draw date: Aug 28, 2020 12:00 AM
   Or after 1000 entries are received
Entries per user: Unlimited
Number of prizes: 1
#2 - 10 Pesos Load Raffle Every Day!
Register to our forum to join for raffle everyday

*10 pesos load for allnetworks*

Start time: 12:00 AM
Draw time: 12:00 AM (Nextday)

Winners are updated everyday ( punta kayo sa forum raffles lagi baka kayo ang panalo )
--> https://cybersensus.com/forums/forum-raffles.136/
View more details
Status: Drawn
Winner(s): N00DLE12
Start date: Aug 26, 2020
Enter through: Aug 27, 2020 12:00 AM
Draw date: Aug 27, 2020 12:00 AM
   Or after 100000 entries are received
Entries per user: 1
Number of prizes: 1
#1 - 10 Pesos Load Raffle Every Day!
Register to our forum to join for raffle everyday

*10 pesos load for allnetworks*

Start time: 12:00 AM
Draw time: 12:00 AM (Nextday)

Winners are updated everyday ( punta kayo sa forum raffles lagi baka kayo ang panalo )
--> https://cybersensus.com/forums/forum-raffles.136/
View more details
Status: Drawn
Winner(s): Angelitz31
Start date: Aug 25, 2020
Enter through: Aug 26, 2020 12:00 AM
Draw date: Aug 26, 2020 12:00 AM
   Or after 1000 entries are received
Entries per user: 1
Number of prizes: 1
Top