• Thank You For Visiting CyberSensus Forum
    Kung May Katanungan kayo, wag mahiyang gumawa ng threads/Posts para masagot ang mga katanungan niyo..

ESP / Values Lesson #3 Edukasyon sa Pagpapakatao Reviewer

AskMeAnything

Member
Entitled
Contributor
PHP
0.768
Cyber Credits
1,795
LESSON 3

Ang Mataas na Gamit at Tunguhin ng Isip at Kilos- Loob(Ikaapat na Linggo)

"Ang tao ay nilikha mula sa wangis ng Diyos kaya't siya ay tinawag na obra maestra"

Diyos - Tao(Ugnayan)
Kakayahang magisip, pumili, at gumusto

"Ang tao ay nilikha na hindi tapos."

Ayon sa pilosopiya ni Sto. Tomas de Aquino
2 Kalikasan ng Tao
Ispiritwal na Kalikasan(rasyonal, kaluluwa) Materyal na Kalikasan(Pisikal, katawan)

2 Kakayahan ng Tao
Pangkaalamang Pakultad(Knowing Faculty)
Pagkagustong Pakultad(Appetitive Faculty)

A. Pangkaalamang Pakultad(Knowing Faculty)
Panlabas na Pandama, Panloob na Pandama, at Isip

Panlabas na Pandama
paningin, pandinig, pandama, pangamoy, at panlasa na bumibigay ng direktang ugnayan sa reyalidad.

Panloob na Pandama
Kamalayan - pagkakaroon ng malay sa ating pandama, kakayang makapagbuod at kakayahang umunawa
Memorya - kakayahang kilalanin at alalahanin ang nakalipas na pangyayari o karanasan
Imahinasyon - kakayahang lumikha ng larawan sa kanyang isip at palawakin ito
Instinct/kutob - kakayahang maramdaman ang isang karanasan at tumugon nang hindi dumaan sa katwiran

Ang Panloob na Pandama ay walang direktang ugnayan sa reyalidad kaya't dumedepende lamang ito sa mga impormasyong hatid ng Panlabas na Pandama at ang lahat ng impormasyong ating nakuha gamit ang Panlabas at Panloob na Pandama ay ipinoproseso ng ating Isip. Mula sa pagproseso ng ating Isip, nakakakuha at nakakabuo tayo ng mga kaalaman at sa bawat pagkilos ng kaalaman nagbubunga ito ng pagkapukaw ng Emosyon. Ang ating Emosyon na nararamdaman ay nakakaapekto sa pag-iral ng ating Kilos-loob.

B. Pagkagustong Pakultad(Appetitive Faculty)
Kilos-loob, Emosyon

Ang Kabuuang Kalikasan ng Tao(summary)
Ang Kalikasan ng Tao ay bumubuo ng materyal o pisikal na dimensyon. Kaakibat ng Kalikasan ng Tao ay ang ating dalawang Kakayahan: ang Pangkaalamang Pakultad(Panlabas at Panloob na Pandama, Isip) at Pagkagustong Pakultad(Emosyon, Kilos-loob)

Ayon kay Robery Edward Brenan
3 Kakayahan na nagkakapareho ang Tao at Hayop

Pagkakapareho ng Tao at Hayop(3 Kakayahan)
-Pandama(pumupukaw sa kaalaman)
-Pagkagusto(pinagmumulan ng pakiramdam at emosyon)
-Pagkilos(ginagawa upang maisakatuparan ang nais)

Pareho ang kakayahan ngunit magkaiba ang paraan ng paggamit natin.

Hayop
May kamalayan sa kapaligiran dahil sa may mataas at matalas niyang pakultad o kakayahan upang kilalanin ang bagay na nakikita, tunog na naririnig, o kayay amoy sa kanyang paligid lalo na't kung ito ay may kaugnayan sa kanyang buhay. Mayroon din itong pakiramdam sa kung ano ang mabuti at masama para sa kanyang kapakanan. May kakayahan din itong gumawa ng paraan upang makuha ang ninanais niya. Ginagamit ng walang kahulugan sa kanya kundi upang kumilos para mapangalagaan at maprotektahan ang sarili.

Iba ang tao sa hayop, dahil bukod sa pandama, ang tao ay may isip hindi lamang upang makaalam kundi upang makaunawa at manghusga

Isip
Makaunawa - kakayahang makakuha ng buod ng karanasan at makabuo ng kataga upang bogyan ito ng kahulugan
Manghusga - kakayahang mangatwiran

Kilos - loob
Magnais
Umayaw

Nangangahulugan itong dahil may isip at kilos-loob ang tao, magagawa niyang pigilin ang pandama at emosyon at mailagay ang gamit nito sa tamang direksyon.
 
Top